اوقات شرعی نوزدهم بهمن در سمنان

امروز شنبه نوزدهم بهمن، سیزدهم جمادی الثانی و هشتم فوریه است.
منبع خبر : iribnews.ir