آمار شهدای غزه از مرز ۳۵ هزار شهید عبور کرد

آمار شهدای غزه از مرز ۳۵ هزار شهید عبور کرد


آمار شهدای غزه از مرز ۳۵ هزار شهید عبور کرد - خبرگزاری صدا و سیما

آمار شهدای غزه از مرز ۳۵ هزار شهید عبور کرد - خبرگزاری صدا و سیما

شمار شهدای غزه از ۳۵ هزار تن فراتر رفت - قدس آنلاین

شمار شهدای غزه از ۳۵ هزار تن فراتر رفت - قدس آنلاین
آمار شهدای غزه از مرز ۳۵ هزار شهید عبور کرد - خبرگزاری صدا و سیما

وزارت صحت غزه: آمار شهدا از مرز 35 هزار تن عبور کرد - خبرگزاری جمهور

وزارت صحت غزه: آمار شهدا از مرز 35 هزار تن عبور کرد - خبرگزاری جمهور
www.iribnews.ir › بین الملل › غرب آسیا

شمار شهدای غزه از ۳۵ هزار نفر فراتر رفت - ایرنا

شمار شهدای غزه از ۳۵ هزار نفر فراتر رفت - ایرنا
وزارت بهداشت غزه اعلام کرد آمار شهدا در نوار غزه از تاریخ ۷ اکتبر گذشته به ۳۵ هزار و ۳۴ نفر رسید و هفتاد و هشت هزار و ۷۵۵ نفر هم تاکنون زخمی ...

آمار شهدای غزه از مرز ۳۵ هزار شهید عبور کرد - خبرگزاری صدا و سیما

آمار شهدای غزه از مرز ۳۵ هزار شهید عبور کرد - خبرگزاری صدا و سیما
شمار شهدای غزه از ۳۵ هزار تن فراتر رفت - قدس آنلاین

شمار شهدای غزه مرز ۳۵ هزار نفر را رد کرد - خبرگزاری برنا

شمار شهدای غزه مرز ۳۵ هزار نفر را رد کرد - خبرگزاری برنا
www.qudsonline.ir › بینالملل

شمار شهدای غزه از ۳۵ هزار نفر فراتر رفت - عصر ایران

شمار شهدای غزه از ۳۵ هزار نفر فراتر رفت - عصر ایران
وزارت بهداشت فلسطین در غزه نیز امروز در جدیدترین آمار، از افزایش شهدای حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه به ۳۵ هزار و ۳۴ تن و زخمیها به ۷۸ هزار ...

شمار شهدای غزه از ۳۵ هزار تن فراتر رفت - فردا نیوز

شمار شهدای غزه از ۳۵ هزار تن فراتر رفت - فردا نیوز
وزارت صحت غزه: آمار شهدا از مرز 35 هزار تن عبور کرد - خبرگزاری جمهور

آمار شهدای غزه به 34 هزار و 971 نفر رسید - جام جم - خبر فارسی

آمار شهدای غزه به 34 هزار و 971 نفر رسید - جام جم - خبر فارسی
وزارت صحت غزه اعلام کرد آمار شهدا در نوار غزه از تاریخ ۷ اکتوبر گذشته به ۳۵ هزار و ۳۴ نفر رسید و هفتاد و هشت هزار و ۷۵۵ نفر هم تا اکنون زخمی ...
منبع خبر : iribnews.ir