اجتماع ضد صهیونیستی یهودیان تهران در پی محکومیت کشتار مسلمانان فلسطینی

اجتماع ضد صهیونیستی یهودیان تهران در پی محکومیت کشتار مسلمانان فلسطینی


اجتماع ضد صهیونیستی یهودیان تهران در پی محکومیت کشتار مسلمانان ...

اجتماع ضد صهیونیستی یهودیان تهران در پی محکومیت کشتار مسلمانان ...

یهودیان اصفهان علیه جنایات اسرائیل به خروش آمدند/ اعلام برائت ...

یهودیان اصفهان علیه جنایات اسرائیل به خروش آمدند/ اعلام برائت ...
اجتماع ضد صهیونیستی یهودیان تهران در پی محکومیت کشتار مسلمانان ...

توانا | خبرگزاری فارس

توانا | خبرگزاری فارس
www.farsnews.ir › توانا › سیاسی

اجتماع ضد صهیونیستی یهودیان تهران در پی ... - خبرگزاری صدا و سیما

اجتماع ضد صهیونیستی یهودیان تهران در پی ... - خبرگزاری صدا و سیما
تجمع کنندگان کنیسه یوسف آباد تهران برای حمایت مسلمانان بیگناه فلسطین توسط رژیم دیو سیرت صهیونیستی، اعتراض خود را با بنرها و پلاکاردهایی که در ...

جامعه کلیمیان اصفهان جنایت های رژیم صهیونیستی را محکوم کردند

جامعه کلیمیان اصفهان جنایت های رژیم صهیونیستی را محکوم کردند
یهودیان اصفهان علیه جنایات اسرائیل به خروش آمدند/ اعلام برائت ...

[PDF] ۲۴هزار و۸۲۶ نفر در صف بررسی صالحیت - روزنامه وطن امروز

[PDF] ۲۴هزار و۸۲۶ نفر در صف بررسی صالحیت - روزنامه وطن امروز
جامعه کلیمیان اصفهان در این تجمع جنایات علیه مردم مظلوم فلسطین را محکوم کرده و خواستار پایان این کشت و کشتار شدند.

https://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&tf=1&bo...

https://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&tf=1&bo...
توانا | خبرگزاری فارس

جامعه کلیمیان اصفهان جنایتهای رژیم صهیونیستی را محکوم کردند

جامعه کلیمیان اصفهان جنایتهای رژیم صهیونیستی را محکوم کردند
شاعران ایرانی، صدای مقاومت مردم فلسطین شدند. محفل شعر«سحر نزدیک است» با حضور شخصیتهای سیاسی و فرهنگی، شاعران انقلابی و جبهه مقاومت و خانواده شهدا در ...

اجتماع مردم تهران در انزجار از جنایات رژیم صهیونیستی

اجتماع مردم تهران در انزجار از جنایات رژیم صهیونیستی
اجتماع ضد صهیونیستی یهودیان تهران در پی ... - خبرگزاری صدا و سیما
منبع خبر : iribnews.ir