اختصاص هزار هکتار زمین برای مسکن دانشگاهیان

اختصاص هزار هکتار زمین برای مسکن دانشگاهیان


اختصاص هزار هکتار زمین برای مسکن دانشگاهیان - خبرگزاری صدا و سیما

اختصاص هزار هکتار زمین برای مسکن دانشگاهیان - خبرگزاری صدا و سیما

اختصاص ۱۰۰۰ هکتار زمین برای ساخت مسکن دانشگاهیان - خبرگزاری مهر

اختصاص ۱۰۰۰ هکتار زمین برای ساخت مسکن دانشگاهیان - خبرگزاری مهر
اختصاص هزار هکتار زمین برای مسکن دانشگاهیان - خبرگزاری صدا و سیما

احداث واحدهای مسکونی دانشگاهیان بهمن ماه آغاز میشود / اختصاص هزار ...

احداث واحدهای مسکونی دانشگاهیان بهمن ماه آغاز میشود / اختصاص هزار ...
www.iribnews.ir › علمی و فرهنگی › آموزش عالی،دانشگاه

اختصاص هزار هکتار زمین برای مسکن دانشگاهیان

اختصاص هزار هکتار زمین برای مسکن دانشگاهیان
مهرداد بذرپاش توضیح داد: ۴۰۰ هکتار از اراضی تامین شده برای ساخت حدود ۲۵ هزار واحد مسکونی اعضای هیئت علمی دانشگاهها را دارد که ظرفیت مناسبی است ...

ساخت واحدهای مسکونی دانشگاهیان بهمن ماه آغاز می شود / اختصاص هزار ...

ساخت واحدهای مسکونی دانشگاهیان بهمن ماه آغاز می شود / اختصاص هزار ...
اختصاص ۱۰۰۰ هکتار زمین برای ساخت مسکن دانشگاهیان - خبرگزاری مهر

اختصاص یافتن ۱۰۰۰ هکتار زمین برای ساخت مسکن دانشگاهیان - مهر

اختصاص یافتن ۱۰۰۰ هکتار زمین برای ساخت مسکن دانشگاهیان - مهر
www.mehrnews.com › news › اختصاص-۱۰۰۰-هکتار-...

اختصاص هزار هکتار زمین برای مسکن دانشگاهیان - اخبار ساختمان

اختصاص هزار هکتار زمین برای مسکن دانشگاهیان - اخبار ساختمان
وزیر راه و شهرسازی به منظور تسریع در اجرای تفاهمنامه احداث مسکن برای اعضای هیات علمی و کارکنان از اختصاص یافتن ۱۰۰۰ هکتار زمین برای ساخت ...

اختصاص 1000 هکتار زمین برای ساخت مسکن دانشگاهیان - خبرگزاری مهر

اختصاص 1000 هکتار زمین برای ساخت مسکن دانشگاهیان - خبرگزاری مهر
احداث واحدهای مسکونی دانشگاهیان بهمن ماه آغاز میشود / اختصاص هزار ...

یک هزار هکتار زمین برای ساخت مسکن دانشگاهیان اختصاص یافت - مهر

یک هزار هکتار زمین برای ساخت مسکن دانشگاهیان اختصاص یافت - مهر
snn.ir › دانشگاه › صنفی و دانشجویی
منبع خبر : iribnews.ir