البرغوثی: غربی‌ها شریک جنایت‌های جنگی اسرائیل هستند

البرغوثی: غربی‌ها شریک جنایت‌های جنگی اسرائیل هستند


جدیدترینهای
منبع خبر : iribnews.ir