بانک مرکزی آمریکا: قادر به مهار تورم نیستیم

بانک مرکزی آمریکا: قادر به مهار تورم نیستیم
بانک مرکزی آمریکا اعلام کرد این بانک نمی‌تواند افزایش قیمت ناشی از مواد غذایی و سوخت را مهار کند.
منبع خبر : mehrnews.com