تهیه یونیت دندانپزشکی به همت بهزیستی استان مرکزی

تهیه یونیت دندانپزشکی به همت بهزیستی استان مرکزی
به همت اداره کل بهزیستی استان مرکزی‏، ۲ یونیت دندانپزشکی سیار برای ارائه خدمات دندانپزشکی به مددجویان خریداری شد.

تهیه یونیت دندانپزشکی به همت بهزیستی استان مرکزی

تهیه یونیت دندانپزشکی به همت بهزیستی استان مرکزی

تهیه دو یونیت دندانپزشکی توسط بهزیستی استان مرکزی

تهیه دو یونیت دندانپزشکی توسط بهزیستی استان مرکزی
تهیه یونیت دندانپزشکی به همت بهزیستی استان مرکزی

درآمد ۳۰۰ میلیارد ریالی شهرداری از چکهای برگشتی - نگارآنلاین

درآمد ۳۰۰ میلیارد ریالی شهرداری از چکهای برگشتی - نگارآنلاین
www.iribnews.ir › اجتماعی › عمومی

سازمان بهزیستی کشور (behzisti.ir) - خبر فارسی

سازمان بهزیستی کشور (behzisti.ir) - خبر فارسی
آقای محمد زیدوند افزود: هدف از خریداری این تجهیزات ارائه خدمات رایگان دندانپزشکی به مددجویان است که این کار با کمک گروه جهادی مهاجر دانشگاه علوم ...

۲۳ درصد آسیبهای اجتماعی استان مرکزی در ساوه و اراک رخ میدهد - تسنیم

۲۳ درصد آسیبهای اجتماعی استان مرکزی در ساوه و اراک رخ میدهد - تسنیم
تهیه دو یونیت دندانپزشکی توسط بهزیستی استان مرکزی

دندان دردی که درمانگاهی خیریه را در اردکان بنا نهاد - ایرنا

دندان دردی که درمانگاهی خیریه را در اردکان بنا نهاد - ایرنا
www.behzisti.ir › استانها › مرکزی

اخبار اجتماعی - پارسیک

اخبار اجتماعی - پارسیک
سرپرست اداره کل بهزیستی استان مرکزی از تهیه دو یونیت دندانپزشکی توسط این اداره کل جهت ارایه خدمات دندانپزشکی به مددجویان در روستاها و منطق ...

استقرار یونیت دندانپزشکی سیار در یکی از مدارس دولتی فردیس

استقرار یونیت دندانپزشکی سیار در یکی از مدارس دولتی فردیس
همت

[PDF] راهکارهای بهزیستی برای جلب همکاری دندان پزشکان • در ارایه خدمت به معل

[PDF] راهکارهای بهزیستی برای جلب همکاری دندان پزشکان • در ارایه خدمت به معل
همت
منبع خبر : iribnews.ir