حضور ۱۵۰ شرکت کننده از ۸۰ کشور در مسابقات بین المللی قرآن کریم

حضور ۱۵۰ شرکت کننده از ۸۰ کشور در مسابقات بین المللی قرآن کریم
رئیس ستاد برگزاری سی و نهمین مسابقات بین المللی قرآن کریم گفت: از مرحله مقدماتی اگر در نظر بگیریم، ۱۵۰ شرکت کننده از ۸۰ کشور در این مسابقات شرکت کردند.

حضور ۱۵۰ شرکت کننده از ۸۰ کشور در مسابقات بین المللی قرآن کریم

حضور ۱۵۰ شرکت کننده از ۸۰ کشور در مسابقات بین المللی قرآن کریم

پوشش مسابقات بینالمللی قرآن کریم در فضای مجازی برای اولین بار

پوشش مسابقات بینالمللی قرآن کریم در فضای مجازی برای اولین بار
حضور ۱۵۰ شرکت کننده از ۸۰ کشور در مسابقات بینالمللی قرآن کریم

حضور 150 شرکت کننده از 80 کشور در مسابقات بین المللی قرآن کریم

حضور 150 شرکت کننده از 80 کشور در مسابقات بین المللی قرآن کریم
حضور ۱۵۰ شرکت کننده از ۸۰ کشور در مسابقات بین المللی قرآن کریم

آغاز رقابت ۵۲ شرکتکننده در مهمترین رویداد قرآنی جهان اسلام - ایرنا

آغاز رقابت ۵۲ شرکتکننده در مهمترین رویداد قرآنی جهان اسلام - ایرنا
www.iribnews.ir › علمی و فرهنگی › معارف

سیونهمین دوره مسابقات بینالمللی قرآن کریم آغاز شد - روزنامه اطلاعات

سیونهمین دوره مسابقات بینالمللی قرآن کریم آغاز شد - روزنامه اطلاعات
رئیس ستاد برگزاری سی و نهمین مسابقات بین المللی قرآن کریم درباره برنامههای حاشیهای این مسابقات گفت: غرفههایی ویژه مشاورههای تخصصی برای حافظ ...

آغاز افتتاحیه سی و نهمین دوره مسابقات قرآن - خبرگزاری مهر

آغاز افتتاحیه سی و نهمین دوره مسابقات قرآن - خبرگزاری مهر
پوشش مسابقات بینالمللی قرآن کریم در فضای مجازی برای اولین بار

سیونهمین دوره مسابقات بینالمللی قرآن ایران آغاز شد - IQNA

سیونهمین دوره مسابقات بینالمللی قرآن ایران آغاز شد - IQNA
www.isna.ir › news › پوشش-مسابقات-بین-المللی-قر...

آغاز افتتاحیه سی و نهمین دوره مسابقات قرآن - قدس آنلاین

آغاز افتتاحیه سی و نهمین دوره مسابقات قرآن - قدس آنلاین
در دور مقدماتی این مسابقات ۱۵۰ شرکتکننده از ۸۰ کشور در رشتههای حفظ کل و قرائت ترتیل شرکت کردند، در این دوره برای اولین بار ترتیل بانوان را نیز ...

آغاز افتتاحیه سی و نهمین دوره مسابقات قرآن/ ۳۳ کشور حضور دارند

آغاز افتتاحیه سی و نهمین دوره مسابقات قرآن/ ۳۳ کشور حضور دارند
حضور 150 شرکت کننده از 80 کشور در مسابقات بین المللی قرآن کریم
منبع خبر : iribnews.ir