خانواده شهید زاهدی با رهبر انقلاب دیدار کردند

خانواده شهید زاهدی با رهبر انقلاب دیدار کردند


رهبر انقلاب با خانواده شهید
منبع خبر : iribnews.ir