ساخت مجسمه‌ای به نام قدرت حجاب در انگلیس

ساخت مجسمه‌ای به نام قدرت حجاب در انگلیس


نصب مجسمه
منبع خبر : iribnews.ir