عضویت فلسطین در سازمان ملل به تصویب رسید

عضویت فلسطین در سازمان ملل به تصویب رسید


مجمع عمومی سازمان ملل به عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل رای مثبت ...

مجمع عمومی سازمان ملل به عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل رای مثبت ...

مجمع عمومی سازمان ملل به قطعنامه عضویت کامل فلسطین رای مثبت داد

مجمع عمومی سازمان ملل به قطعنامه عضویت کامل فلسطین رای مثبت داد
به گزارش "ویک", قطعنامه کشورهای گروه عربی درباره عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل روز جمعه ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ برابر با ۱۰ می ۲۰۲۴ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد با ۱۴۳ رای مثبت تصویب شد که به فلسطین حقوق و امتیازات ویژه ای می دهد و از شورای امنیت می خواهد درخواست فلسطین را برای تبدیل شدن به یکصد و نود و چهارمین عضو ...

تصویب عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل - خبرگزاری مهر

تصویب عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل - خبرگزاری مهر
قطعنامه عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل به تصویب مجمع عمومی ...

مجمع عمومی سازمان ملل به عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل رای مثبت داد

مجمع عمومی سازمان ملل به عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل رای مثبت داد
www.tabnak.ir › صفحه نخست › بینالملل

عضویت فلسطین در سازمان ملل به تصویب رسید - خبرگزاری صدا و سیما

عضویت فلسطین در سازمان ملل به تصویب رسید - خبرگزاری صدا و سیما
مجمع عمومی سازمان ملل به عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل رای مثبت ...

نروژ: شورای امنیت باید عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل را تصویب ...

نروژ: شورای امنیت باید عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل را تصویب ...
www.irna.ir › news › قطعنامه-عضویت-کامل-فلسطین...

رأی مثبت مجمع عمومی سازمان ملل به عضویت کامل فلسطین - فرارو

رأی مثبت مجمع عمومی سازمان ملل به عضویت کامل فلسطین - فرارو
... سازمان ملل درباره عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل با ۱۴۳ رای موافق، ۹ رای مخالف و ۲۵ رای ممتنع به تصویب رسید. نشست اضطراری مجمع عمومی سازمان ملل ...

نشست اضطراری مجمع عمومی درباره عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل

نشست اضطراری مجمع عمومی درباره عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل
مجمع عمومی سازمان ملل به قطعنامه عضویت کامل فلسطین رای مثبت داد

۱۴۳ کشور به پیشنویس قطعنامه عضویت کامل فلسطین در مجمع عمومی ...

۱۴۳ کشور به پیشنویس قطعنامه عضویت کامل فلسطین در مجمع عمومی ...
قطعنامه مجمع عمومی برای عضویت فلسطین در سازمان ملل متحد روز جمعه با رای موافق ۱۴۳ کشور، ۹ رای مخالف و ۲۵ رای ممتنع به تصویب رسید. اسراییل ...
منبع خبر : iribnews.ir