مصوبه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم برای تکمیل طرحهای نیمه تمام استانها

مصوبه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم برای تکمیل طرحهای نیمه تمام استانها


مصوبه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم برای تکمیل طرحهای نیمه تمام ...

مصوبه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم برای تکمیل طرحهای نیمه تمام ...

مصوبه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم برای تکمیل طرحهای نیمه تمام ...

مصوبه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم برای تکمیل طرحهای نیمه تمام ...
مصوبه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم برای تکمیل طرحهای نیمه تمام ...

گزارش کامل ایسنا از مصوبات لایحه برنامه هفتم در مجلس

گزارش کامل ایسنا از مصوبات لایحه برنامه هفتم در مجلس
www.iribnews.ir › سیاسی › مجلس

تشریح مصوبات دانشگاهی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه

تشریح مصوبات دانشگاهی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه
محمدرضا پور ابراهیمی در گفتوگو با خبرگزاری صدا و سیما؛ افزود: این مصوبه به تکمیل طرحهای نیمه تمام استانها که به علت کسری منابع تکمیل نشده اند ...

مصوبات تلفیق برنامه هفتم|سهم آموزش و پرورش در بودجه عمومی ۱۵ درصد ...

مصوبات تلفیق برنامه هفتم|سهم آموزش و پرورش در بودجه عمومی ۱۵ درصد ...
مصوبه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم برای تکمیل طرحهای نیمه تمام ...

گزارش ایسنا از نوزدهمین روز بررسی لایحه برنامه هفتم

گزارش ایسنا از نوزدهمین روز بررسی لایحه برنامه هفتم
فارس : عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در مجلس از مصوبه این کمیسیون برای استفاده از گاز ال پی جی برای سوخت خودروها و احداث جایگاه های سوخت گاز مایع خبر داد.

مصوبه کمیسیون تلفیق برای اتمام طرحهای نیمه تمام عمرانی تا پایان ...

مصوبه کمیسیون تلفیق برای اتمام طرحهای نیمه تمام عمرانی تا پایان ...
گزارش کامل ایسنا از مصوبات لایحه برنامه هفتم در مجلس

تکمیل ۸۰ هزار طرح نیمه تمام بیش از ۱۰ سال طول میکشد

تکمیل ۸۰ هزار طرح نیمه تمام بیش از ۱۰ سال طول میکشد
www.isna.ir › سیاسی › مجلس

اظهارنظر کارشناسی درباره: گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم ...

اظهارنظر کارشناسی درباره: گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم ...
قرار است این هفته جلسات کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه برای بررسی موارد ارجاعی از صحن علنی تشکیل می شود تا با اتمام بررسی موارد ارجاعی، ...
منبع خبر : iribnews.ir