تيترامشب؛ نگرانی کمیسیون تلفیق از شیوه اجرای حذف ارز ترجیحی

تيترامشب؛ نگرانی کمیسیون تلفیق از شیوه اجرای حذف ارز ترجیحی
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ گفت: ارز ترجیحی سیاست درستی نیست و کمیسیون تلفیق هنوز قانع نشده است.
منبع خبر : iribnews.ir