قهرمانی ایران در مسابقات اسکواش غرب آسیا

قهرمانی ایران در مسابقات اسکواش غرب آسیا
تیم اسکواش ایران در چهارمین دوره مسابقات غرب آسیا با شکست کویت قهرمان شد.
منبع خبر : iribnews.ir