افزایش سرمایه گذاری در صنعت رباتیک در چین

افزایش سرمایه گذاری در صنعت رباتیک در چین
نفوذ و گسترش روز افزون ربات‌ها در جامعه مدرن امروزی موجب شده است تا برخی شرکت‌ها در چین به سرمایه گذاری در این حوزه روی بیاورند.
منبع خبر : iribnews.ir