میرتاج الدینی: حذف بستر رانت و فساد هدف حذف ارز ترجیحی است

میرتاج الدینی: حذف بستر رانت و فساد هدف حذف ارز ترجیحی است
عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ گفت: حذف ارز ترجیحی به معنای حذف یارانه نیست و هدف حذف بستر رانت و فساد است.
منبع خبر : iribnews.ir