واردات خودرو گامی برای رضایتمندی مردم

واردات خودرو گامی برای رضایتمندی مردم
یک نماینده مجلس گفت: واردات خودرو یک گام بسیار بزرگ و موثر در ایجاد رضایت مندی مردم است.
منبع خبر : iribnews.ir