افزایش درآمد‌های کشور از محل کاهش فرار‌های مالیاتی

افزایش درآمد‌های کشور از محل کاهش فرار‌های مالیاتی
وزیر اقتصاد و دارایی گفت: بخش اعظم رشد درآمد‌های مالیاتی بودجه سال ۱۴۰۱ از محل کاهش فرار‌های مالیاتی است.
منبع خبر : iribnews.ir