ماجرای فروش گوشت ۵۰۰ هزار تومانی!

ماجرای فروش گوشت ۵۰۰ هزار تومانی!
مدیرکل نظارت بر کالا‌های اساسی وزارت جهاد کشاورزی گفت: برخی افراد سودجو برای برهم زدن بازار گوشت قرمز به دنبال شگرد درج قیمت و خبرسازی در این حوزه هستند.

ماجرای فروش گوشت ۵۰۰ هزار تومانی! - خبرگزاری صدا و سیما

ماجرای فروش گوشت ۵۰۰ هزار تومانی! - خبرگزاری صدا و سیما

ماجرای فروش گوشت ۵۰۰ هزار تومانی! - خبرگزاری صدا و سیما

ماجرای فروش گوشت ۵۰۰ هزار تومانی! - خبرگزاری صدا و سیما
ماجرای فروش گوشت ۵۰۰ هزار تومانی! - خبرگزاری صدا و سیما

ماجرای فروش گوشت ۵۰۰ هزار تومانی! - خبرگزاری صدا و سیما

ماجرای فروش گوشت ۵۰۰ هزار تومانی! - خبرگزاری صدا و سیما
www.iribnews.ir › اقتصادی › بازاروتجارت

ماجرای فروش گوشت ۵۰۰ هزار تومانی! - خبرگزاری صدا و سیما

ماجرای فروش گوشت ۵۰۰ هزار تومانی! - خبرگزاری صدا و سیما
ماجرای فروش گوشت ۵۰۰ هزار تومانی! مدیرکل نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی گفت: برخی افراد سودجو برای برهم زدن بازار گوشت قرمز به ...

ماجرای گوشت ۵۰۰ هزار تومانی؛ شایعه یا واقعیت؟! - وقت صبح

ماجرای گوشت ۵۰۰ هزار تومانی؛ شایعه یا واقعیت؟! - وقت صبح
ماجرای فروش گوشت ۵۰۰ هزار تومانی! - خبرگزاری صدا و سیما

فیلم/ماجرای گوشت ۵۰۰ هزار تومانی چه بود؟ - مشرق نیوز

فیلم/ماجرای گوشت ۵۰۰ هزار تومانی چه بود؟ - مشرق نیوز
www.iribnews.ir › اقتصادی › بازاروتجارت

ماجرای گوشت ۵۰۰ هزار تومانی چه بود؟ - آخرین خبر

ماجرای گوشت ۵۰۰ هزار تومانی چه بود؟ - آخرین خبر
ماجرای فروش گوشت ۵۰۰ هزار تومانی! مدیرکل نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی گفت: آنچه درباره گوشت ۵۰۰ هزار تومانی منتشر شد، حاصل ...

صدا و سیما - ماجرای فروش گوشت ۵۰۰ هزار تومانی - صاحبخبر

صدا و سیما - ماجرای فروش گوشت ۵۰۰ هزار تومانی - صاحبخبر
ماجرای فروش گوشت ۵۰۰ هزار تومانی! - خبرگزاری صدا و سیما

ماجرای گوشت 500 هزار تومانی؛ شایعه یا واقعیت؟! - قطره

ماجرای گوشت 500 هزار تومانی؛ شایعه یا واقعیت؟! - قطره
مسعود امراللهی مدیرکل نظارت بر کالا های اساسی وزارت جهاد کشاورزی در واکنش به تصویر منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر فروش گوشت 500 هزار تومانی ...
منبع خبر : iribnews.ir