برخورد جدی با افراد سودجو و متخلف در اجرای طرح اصلاح یارانه‌ها

برخورد جدی با افراد سودجو و متخلف در اجرای طرح اصلاح یارانه‌ها
وزیر دادگستری گفت: سازمان تعزیرات حکومتی با افراد سودجو که بخواهند در اجرای طرح اصلاح یارانه‌ها نابسامانی ایجاد کنند به صورت جدی برخورد خواهد کرد.
منبع خبر : iribnews.ir