افزایش ۱۴ درصدی مصرف گاز در بخش خانگی، تجاری و صنایع غیرعمده

افزایش ۱۴ درصدی مصرف گاز در بخش خانگی، تجاری و صنایع غیرعمده
کارشناس مرکز راهبری شبکه گاز کشور گفت: میزان مصرف گاز در ۲۴ ساعت گذشته در بخش خانگی، تجاری و صنایع غیرعمده، ۶۸۳ میلیون مترمکعب بود که نسبت به روز مشابه هفته قبل ۱۴ درصد و نسبت به یکشنبه ۲۳ بهمن ۴ درصد افزایش داشت.

افزایش ۱۴ درصدی مصرف گاز در بخش خانگی، تجاری و صنایع غیرعمده

افزایش ۱۴ درصدی مصرف گاز در بخش خانگی، تجاری و صنایع غیرعمده

افزایش ۱۴ درصدی مصرف گاز در بخش خانگی، تجاری و صنایع غیرعمده ...

افزایش ۱۴ درصدی مصرف گاز در بخش خانگی، تجاری و صنایع غیرعمده ...
افزایش ۱۴ درصدی مصرف گاز در بخش خانگی، تجاری و صنایع غیرعمده

افزایش ۱۴ درصدی مصرف گاز نسبت به ابتدای ماه

افزایش ۱۴ درصدی مصرف گاز نسبت به ابتدای ماه
www.iribnews.ir › اقتصادی › آب وانرژی

رشد 14 درصدی مصرف گاز در بخش خانگی کشور - شانا

رشد 14 درصدی مصرف گاز در بخش خانگی کشور - شانا
کارشناس مرکز راهبری شبکه گاز کشور گفت: میزان مصرف گاز در ۲۴ ساعت گذشته در بخش خانگی، تجاری و صنایع غیرعمده، ۶۸۳ میلیون مترمکعب بود که نسبت ...

افزایش دوباره مصرف گاز از اواسط هفته آینده - نفت ما

افزایش دوباره مصرف گاز از اواسط هفته آینده - نفت ما
افزایش ۱۴ درصدی مصرف گاز در بخش خانگی، تجاری و صنایع غیرعمده ...

مصرف روزانه گاز بخش خانگی و تجاری در مرز ۶۰۰ میلیون مترمکعب ماند

مصرف روزانه گاز بخش خانگی و تجاری در مرز ۶۰۰ میلیون مترمکعب ماند
وی ادامه داد: پیش بینی میشود در روزهای آینده تا آخر هفته مصرف گاز در بخش خانگی، تجاری و صنایع غیرعمده بیش از ۶۰۰ میلیون متر مکعب باشد.

افزایش ۱۲ درصدی مصرف گاز در مقایسه با ابتدای دی - بازار

افزایش ۱۲ درصدی مصرف گاز در مقایسه با ابتدای دی - بازار
افزایش ۱۴ درصدی مصرف گاز نسبت به ابتدای ماه

از اواسط هفته آینده با افزایش سرما، مصرف گاز افزایش مییابد

از اواسط هفته آینده با افزایش سرما، مصرف گاز افزایش مییابد
www.yjc.ir › اقتصادی › اقتصاد و انرژی

روزنامه تجارت: رونمایی از مشوق جدید وزارت نفت برای صرفه جویی گاز

روزنامه تجارت: رونمایی از مشوق جدید وزارت نفت برای صرفه جویی گاز
ایزدبخش کارشناس مرکز کنترل راهبری گاز در خبر ۲۱ گفت: طی روز سه شنبه مصرف گاز در بخش خانگی، تجاری و صنایع غیرعمده ۶۴۳ میلیون متر مکعب بود که ...
منبع خبر : iribnews.ir