برخورد با ترک فعل‌ها در اجرای قانون هوای پاک

برخورد با ترک فعل‌ها در اجرای قانون هوای پاک
معاون پیشگیری از جرم قوه قضائیه گفت: با دستگاه‌هایی که به وظیفه خودشان در قانون هوای پاک عمل نکردند، برخورد قانونی صورت می‌گیرد.
منبع خبر : iribnews.ir