اذعان سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به دست داشتن رژیم صهیونیستی در قتل خبرنگار الجزیره

اذعان سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به دست داشتن رژیم صهیونیستی در قتل خبرنگار الجزیره
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت آنچه در تحقیقات مربوط به قتل شیرین ابوعاقله به دست آمده، نشان از شلیک گلوله از سوی نیرو‌های رژیم صهیونیستی است.
منبع خبر : yjc.news