تصویب پنجمین بسته تحریمی اتحادیه اروپا علیه ایران

تصویب پنجمین بسته تحریمی اتحادیه اروپا علیه ایران
عضو محترم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی: این تحریم‌ها ممکن است عرضه را برملت تنگ کند به لحاظ معیشت به لحاظ  جنگ اقتصادی، اما این تحریم‌های کور اثری بر اراده ملت و پایداری ملت نخواهد داشت.

پنجمین بسته تحریمی اتحادیه اروپا علیه ایران تصویب شد - خبرآنلاین

پنجمین بسته تحریمی اتحادیه اروپا علیه ایران تصویب شد - خبرآنلاین

تصویب پنجمین بسته تحریمی اتحادیه اروپا علیه ایران

تصویب پنجمین بسته تحریمی اتحادیه اروپا علیه ایران
پنجمین بسته تحریمی اتحادیه اروپا علیه ایران تصویب شد - خبرآنلاین

تصویب پنجمین بسته تحریمی اتحادیه اروپا علیه ایران

تصویب پنجمین بسته تحریمی اتحادیه اروپا علیه ایران
www.khabaronline.ir › اخبار جهان › دیپلماسی

اتحادیه اروپا پنجمین بسته تحریمی علیه ایران را تصویب کرد - ایرنا

اتحادیه اروپا پنجمین بسته تحریمی علیه ایران را تصویب کرد - ایرنا
به گزارش تارنمای اتحادیه اروپا، دارایی های افراد و نهادهای تحریم شده مسدود و شرکت ها و شهروندان اتحادیه اروپا از مراوده مالی با آنان ممنوع شدند.

فرانسه: پنجمین بسته تحریمی اتحادیه اروپا علیه ایران احتمالا روز ...

فرانسه: پنجمین بسته تحریمی اتحادیه اروپا علیه ایران احتمالا روز ...
تصویب پنجمین بسته تحریمی اتحادیه اروپا علیه ایران

اتحادیه اروپا: تصویب بسته پنجم تحریمها علیه جمهوری اسلامی - RFI

اتحادیه اروپا: تصویب بسته پنجم تحریمها علیه جمهوری اسلامی - RFI
www.iribnews.ir › سیاسی › مجلس

اتحادیه اروپا 2 نهاد و 32 مقام ایرانی را تحریم کرد - میدل ایست نیوز

اتحادیه اروپا 2 نهاد و 32 مقام ایرانی را تحریم کرد - میدل ایست نیوز
تصویب پنجمین بسته تحریمی اتحادیه اروپا علیه ایران. عضو محترم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی: این تحریمها ممکن است عرضه ...

سوئد: اتحادیه اروپا درصدد اعمال پنجمین بسته تحریمی علیه ایران است

سوئد: اتحادیه اروپا درصدد اعمال پنجمین بسته تحریمی علیه ایران است
تصویب پنجمین بسته تحریمی اتحادیه اروپا علیه ایران

اتحادیه اروپا پنجمین بسته تحریمی علیه ایران را تصویب کرد - طلا

اتحادیه اروپا پنجمین بسته تحریمی علیه ایران را تصویب کرد - طلا
www.iribnews.ir › بین الملل › اروپا
منبع خبر : iribnews.ir