تخصیص اعتبار جدید برای پرداخت پول گندمکاران

تخصیص اعتبار جدید برای پرداخت پول گندمکاران
سازمان برنامه و بودجه: علاوه بر تخصیص ۳۰ هزار میلیارد تومان، روز گذشته نیز ۱۵ هزار میلیارد تومان برای حمایت از خرید تضمینی گندم اختصاص یافت.
منبع خبر : iribnews.ir