ایران سرزمین پر گهر / حمام وکیل شیراز

ایران سرزمین پر گهر / حمام وکیل شیراز
حمام وکیل شیراز، نمونه‌ی کاملی از پیشرفت معماری در دوران زندیه است و به دستور کریم خان زند، در مرکز شهر شیراز و به عنوان حمامی عمومی ساخته شد. ورودی حمام یک در کوچک است که با چند پله به هشتی ورودی می‌رسد. سربینه‎ی حمام یک هشت‌ضلعی منتظم است که هشت ستون یک‌پارچهٔ سنگی در وسط سقفی گنبدی قرار گرفته‌اند. حمام دارای نگاره‌های آهک بری زیبایی است که داستان‌های آن‌ها از مذهب، سنت، علائق و رؤیا‌های مردم این دیار سرچشمه می‌گیرد. با ورود به این حمام آداب و رسوم قدیمی مردم شیراز را در حمام‌های عمومی در قالب مجسمه‌های مومی می‌توان دید. این بنا با شمارهٔ ۹۱۷ در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده‌است.

ایران سرزمین پر گهر / حمام وکیل شیراز | خبرگزاری صدا و سیما

ایران سرزمین پر گهر / حمام وکیل شیراز | خبرگزاری صدا و سیما

ایران سرزمین پر گهر / حمام وکیل شیراز - خبرگزاری صدا و سیما

ایران سرزمین پر گهر / حمام وکیل شیراز - خبرگزاری صدا و سیما
ایران سرزمین پر گهر / حمام وکیل شیراز | خبرگزاری صدا و سیما

ایران سرزمین پر گهر / حمام وکیل شیراز - نگارآنلاین

ایران سرزمین پر گهر / حمام وکیل شیراز - نگارآنلاین
mazandaran.iribnews.ir › عکس › استانها

ایران سرزمین پر گهر / حمام وکیل شیراز - خبر فارسی

ایران سرزمین پر گهر / حمام وکیل شیراز - خبر فارسی
حمام وکیل شیراز، نمونهی کاملی از پیشرفت معماری در دوران زندیه است و به دستور کریم خان زند، در مرکز شهر شیراز و به عنوان حمامی عمومی ساخته ...

ایران سرزمین پر گهر / حمام وکیل شیراز - نیوزین

ایران سرزمین پر گهر / حمام وکیل شیراز - نیوزین
ایران سرزمین پر گهر / حمام وکیل شیراز - خبرگزاری صدا و سیما

حمام وکیل شیراز کجاست | عکس + آدرس و هر آنچه پیش از رفتن باید بدانید

حمام وکیل شیراز کجاست | عکس + آدرس و هر آنچه پیش از رفتن باید بدانید
www.iribnews.ir › عکس › استانها

GALA TV on Instagram: “ ایران مرز پر گوهر مسجد وکیل / شیراز ...

GALA TV on Instagram: “ ایران مرز پر گوهر مسجد وکیل / شیراز ...
حمام وکیل شیراز، نمونهی کاملی از پیشرفت معماری در دوران زندیه است و به دستور کریم خان زند، در مرکز شهر شیراز و به عنوان حمامی عمومی ساخته ...

بازار وکیل شیراز - ایران هتل آنلاین

بازار وکیل شیراز - ایران هتل آنلاین
ایران سرزمین پر گهر / حمام وکیل شیراز - نگارآنلاین

جاهای دیدنی شیراز و ماجراجویی در بهشت فارس

جاهای دیدنی شیراز و ماجراجویی در بهشت فارس
حمام وکیل شیراز، نمونهی کاملی از پیشرفت معماری در دوران زندیه است و به دستور کریم خان زند، در مرکز شهر شیراز و به عنوان حمامی عمومی ساخته ...
منبع خبر : iribnews.ir