تصویب ارائه تسهیلات در حوزه نهاده‌های دامی و طیور

تصویب ارائه تسهیلات در حوزه نهاده‌های دامی و طیور
شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ارائه تسهیلات برای تأمین مالی و سرمایه در گردش فعالان اقتصادی حوزه نهاده‌های دامی و طیور را به تصویب رساند.
منبع خبر : iribnews.ir