اوقات شرعی چهاردهم شهریور ماه در سمنان

اوقات شرعی چهاردهم شهریور ماه در سمنان
امروز دوشنبه، چهاردهم شهریور ماه، هشتم صفر، پنجم سپتامبر است
منبع خبر : iribnews.ir