اوقات شرعی چهاردهم دی ماه در سمنان

اوقات شرعی چهاردهم دی ماه در سمنان
امروز سه شنبه، چهاردهم دی ماه، اول جمادی الثانی، چهارم ژانویه است.
منبع خبر : iribnews.ir