اوقات شرعی هفتم آذرماه در سمنان

اوقات شرعی هفتم آذرماه در سمنان
امروز یک شنبه، هفتم آذرماه، بیست و دوم ربیع الثانی، بیست و هشتم نوامبر است.
منبع خبر : iribnews.ir