اوقات شرعی سی ام شهریور در سمنان

اوقات شرعی سی ام شهریور در سمنان
امروز سه شنبه، سی ام شهریور، چهاردهم صفر و بیست و یکم سپتامبر است.
منبع خبر : iribnews.ir