ردپای موج ششم کرونا بر سلامتی مردم

ردپای موج ششم کرونا بر سلامتی مردم
قطار واکسیناسیون همچنان به پیش می رود؛ مسافران قطار هم هر روز بیشتر می شود و سوخت این قطار در حال حرکت نیز مدام تامین می شود.
منبع خبر : iribnews.ir