تخفیف ۴۰ درصدی فروشگاه هفت در طرح فجر تا فطر

مدیرعامل فروشگاه‌های زنجیره‌ای هفت از ارائه تخفیفات ویژه در قالب طرح از فجر تا فطر به مشتریان ۶۰۰ فروشگاه‌ این مجموعه در ۲۱ استان کشور خبر داد.

تخفیف ۴۰ درصدی فروشگاه هفت در طرح فجر تا فطر

تخفیف ۴۰ درصدی فروشگاه هفت در طرح فجر تا فطر

تخفیف ۵ تا ۴۰ درصدی برای کالاهای اساسی در طرح "از فجر تا فطر"

تخفیف ۵ تا ۴۰ درصدی برای کالاهای اساسی در طرح "از فجر تا فطر"
تخفیف ۴۰ درصدی فروشگاه هفت در طرح فجر تا فطر

تخفیف 40 درصدی فروشگاه هفت در طرح فجر تا فطر - قطره

تخفیف 40 درصدی فروشگاه هفت در طرح فجر تا فطر - قطره
www.iribnews.ir › اقتصادی › کشاورزی،روستا و عشایر

تخفیف 40 درصدی فروشگاه هفت در طرح فجر تا فطر| کالاهای اساسی در ...

تخفیف 40 درصدی فروشگاه هفت در طرح فجر تا فطر| کالاهای اساسی در ...
مدیرعامل فروشگاههای زنجیرهای هفت از ارائه تخفیفات ویژه در قالب طرح از فجر تا فطر به مشتریان ۶۰۰ فروشگاه این مجموعه در ۲۱ استان کشور خبر ...

تخفیف 40 درصدی فروشگاه هفت در طرح فجر تا فطر/ کالاهای اساسی در ...

تخفیف 40 درصدی فروشگاه هفت در طرح فجر تا فطر/ کالاهای اساسی در ...
تخفیف ۵ تا ۴۰ درصدی برای کالاهای اساسی در طرح "از فجر تا فطر"

با تخفیف ۱۰ تا ۲۵ درصدی خرید کنید/ آغاز طرح
منبع خبر : iribnews.ir