پلیس کلانشهر نیویورک میدان تایمز را تخلیه کرد

پلیس کلانشهر نیویورک میدان تایمز را تخلیه کرد
پلیس شهر نیویورک در پی کشف یک بسته مشکوک در میدان تایمز (Times Square) این شهر بخشهایی از میدان را تخلیه و تیم خنثی کننده بمب را به محل اعزام کرد.
منبع خبر : mehrnews.com