صعود قیمت اوراق تقدم تسهیلات مسکن (پیک نیمروزی ۱۴۰۱/۰۳/۱۱)

صعود قیمت اوراق تقدم تسهیلات مسکن (پیک نیمروزی ۱۴۰۱/۰۳/۱۱)
بررسی آخرین وضعیت قیمت اوراق تقدم تسهیلات مسکن نشون میده که متقاضیان دریافت مسکن باید برای خرید هر برگ اوراق تسهیلات مسکن بیش از ۱۳۰ هزار تومان پرداخت کنند و برای دریافت تسهیلات باید حدود یک چهارم مبلغ وام را زودتر پرداخت کرد. گزارشی در این باره بشنویم از همکارم بخشی ...
خوب شما متقاضیان دریافت وام مسکن هم لطفاً نظرتون راجع به این موضوع، این گزارش حتماً به سی هزار ۶۱۰ حتما برای ما پیامک کنید
منبع خبر : iribnews.ir