بومی سازی بسته بندی فعال به همت دانش بنیان‌ها

بومی سازی بسته بندی فعال به همت دانش بنیان‌ها
متخصصان یک مجموعه دانش بنیان موفق به بومی سازی بسته بندی‌های فعال با بهره گیری از فناوری نانو شدند.
منبع خبر : iribnews.ir