ساخت درب حرم امامین عسکریین (ع) در سمنان

ساخت درب حرم امامین عسکریین (ع) در سمنان
کارگاه ساخت درب حرم امامین عسکریین (ع) سامرا در سمنان راه اندازی شده است. بخش اولیه کار یعنی بخش چوبی این درب در استان قم ساخته شده و برای ساخت و کار‌های منقش و طلاکاری به سمنان آورده شده است . برای این پروژه زمان‌بندی شش ماهه در نظر گرفته شده و پس از اتمام با نام باب المراد در حرم شریف امامین عسکریین در سامرا نصب خواهد شد. افراد متخصص و استاد کارانی همچون حمید حاتمی و احمد شیریان از اصفهان در حوزه قلم‌زنی و همچنین طلاکاری برای ساخت درب همکاری می‌کنند. اعتبار اجرای این پروژه‌ها از محل نذورات مردم در داخل و خارج از استان تامین می‌شود.
منبع خبر : iribnews.ir