مجلس به همسران خارجى زنان ايرانى هم تابعيت بدهد

مجلس به همسران خارجى زنان ايرانى هم تابعيت بدهد

۲۱:۳۳ - ۰۷ آذر ۱۴۰۱

۸۲۹۴۷۷۶

۲۱:۳۳ - ۰۷ آذر ۱۴۰۱

۸۲۹۴۷۷۶

موسویان:

 موسويان، سفير پيشين ايران در آلمان گفت: درست این بود که مجلس درقانون جدید نه تنها تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را حفظ می‌کرد بلکه مثل بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان، اجازه می‌داد که همسران این دسته از زنان ایرانی هم یا تابعیت ایرانی و یا اقامت دائم ایران را بتوانند بگیرند.نقدی بر طرح جدید مجلس؛ ابهام در اعطای
منبع خبر : yjc.news