همه گیر شناس: واکسن نزده های کرونا حتما واکسن بزنند

همه گیر شناس: واکسن نزده های کرونا حتما واکسن بزنند
همه گیر شناس (اپیدمیولوژیست) با اشاره به افزایش تعداد مبتلایان به کرونا گفت: کسانی که تا کنون واکسن کرونا را دریافت نکرده اند هر چه زودتر این کار را انجام دهند.
منبع خبر : iribnews.ir