سه شهر در صف اضافه شدن به شهر‌های خلاق ایران

سه شهر در صف اضافه شدن به شهر‌های خلاق ایران
دبیر کمیسیون ملی یونسکو در ایران با اشاره به اینکه ۱۷ شهر خلاق و یادگیرنده در ایران داریم از اضافه شدن سه شهر دیگر به شبکه جهان شهر‌های ایرانی در آینده خبر داد.
منبع خبر : iribnews.ir