حساب ارزی چند بانک مسدود شد

حساب ارزی چند بانک مسدود شد
صندوق توسعه ملی از مسدود کردن حساب ارزی بانک‌هایی که اقساط آن‌ها سررسید شده، خبر داد.
منبع خبر : iribnews.ir